Một ngày thật nhiều ý nghĩa, khởi đầu chí hướng kinh doanh cũng như nêu cao sứ mạng phục vụ lợi ích cộng đồng – TA TRAVEL

 

 
 

Ngày 23/12/2012 – Một ngày thật nhiều ý nghĩa, khởi đầu chí hướng kinh doanh cũng như nêu cao sứ mạng phục vụ lợi ích cộng đồng – TA TRAVEL cùng đồng hành với làng trẻ SOS Đà Lạt và công ty Vũ Khánh Thục tổ chức ngày hội trại “EM là hoa hồng nhỏ” chào mừng lễ giáng sinh thật nhiều niềm vui!